Makkelijk delen met Bribber

Door een account te koppelen kan iedereen binnen het gezin producten direct op de boodschappenlijst toevoegen en inzien, zodat het niet uitmaakt wie de boodschappen doet. Dat verstaat Bribber onder makkelijk delen!