Privacyverklaring Bribber app

PRIVACYVERKLARING BRIBBER APP

Ons privacybeleid

Wij vinden uw privacy belangrijk en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen.

In deze privacyverklaring vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens weMaron, het bedrijf dat de Bribber app exploiteert, verwerkt als u de Bribber app (hierna te noemen: de app) gebruikt, onze website bezoekt of op andere wijze persoonsgegevens aanlevert bij ons. Door een account aan te maken in onze app of op enige andere wijze gebruik te maken van onze diensten en producten gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring en het verwerken van uw persoonsgegevens. Bovendien bevat deze privacyverklaring ook bepalingen die voor u als gebruiker van de app gelden. Wij raden u dan ook aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Bribber is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

De app die de dienst levert, is gedownload via een App-store van derden (meestal Apple App store & Google Play). Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacystatements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Wij gebruiken diverse Google Services waaronder Google Analytics om gegevens veilig op te slaan en anoniem te verwerken. Als u Bribber gebruikt gaat u niet alleen met onze privacyverklaring akkoord, maar ook met die van Google. Deze vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Registreren

U kunt de app installeren en gebruiken zonder u te registreren. Dan heeft u echter niet alle functionaliteiten tot uw beschikking. Om de app en diensten volledig te kunnen gebruiken, dient u zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat we u na het inloggen kunnen herkennen en zodat u eerder verstrekte gegevens kunt opvragen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is, noodzakelijk is met betrekking tot het functioneren van het product, of als u expliciet toestemming geeft om de informatie aan een voor u bekende partij te overhandigen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren voor de app, vragen wij om de volgende gegevens:

  • uw e-mailadres (verplicht)

En optioneel mag u ons eveneens andere informatie verstrekken inclusief, maar niet beperkt tot:

  • uw naam
  • uw geslacht
  • uw leeftijd
  • uw postcode
  • gespaarde punten.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Toegang tot account

Door u te registeren als gebruiker van de app is het mogelijk voor u toegang tot uw verzamelde gegevens te behouden. Zo kunt u bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord aanvragen en heeft u ook op andere apparaten toegang tot uw gegevens.

Onderzoek

weMaron gebruikt de gegevens die u verzamelt door gebruik te maken van Bribber voor onderzoek. Dit zal altijd geanonimiseerd zijn. Het onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in hoe het gebruik van de app effectiever kan worden gemaakt voor de gebruikers (u dus) en de deelnemers die voor content in de app zorgen.

Verbetering Bribber App

Daarnaast houden wij geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de app te analyseren, zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de app kunnen verbeteren, de app kunnen aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om ons te helpen om nieuwe functionaliteiten en systemen te ontwikkelen.

De optionele informatie die u ons verstrekt, stellen ons in staat om beter vast te stellen hoe demografische groepen gebruik wensen te maken van de app. U bent dus niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar u helpt wel mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de app en informatieverstrekking aan zowel u als andere gebruikers.

Bijhouden van uw spaarsaldo en waardecoupons

Bribber bevat een spaarsysteem waarmee u punten kunt sparen bij diverse deelnemende bedrijven (participanten). Wij registreren en bewaren gegevens over welke punten u wanneer verkrijgt en uitgeeft bij de diverse participanten. De participanten krijgen geen toegang tot andere persoonsgegevens dan uw puntensaldo, tenzij u hiervoor expliciet toestemming geeft door bijvoorbeeld toe te staan dat de participant uw persoonsgegevens in een eigen systeem opslaat en verwerkt. Vraag de participant naar de privacyverklaring voor dit systeem. weMaron is hier niet verantwoordelijk voor.

Delen via andere kanalen zoals social media

U kunt binnen de Bribber app zelf handelingen verrichten om informatie te delen via bijvoorbeeld social media of andere kanalen. Als u dit doet, kunnen persoonsgegevens van u met het gekozen kanaal gedeeld worden. Raadpleeg de privacyverklaring van het betreffende kanaal om vast te stellen hoe zij met uw gegevens omgaan. weMaron is hier niet verantwoordelijk voor.

Hoe worden uw gegevens beveiligd opgeslagen?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De gegevens die u aan Bribber verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

– toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord

– wachtwoorden worden encrypted opgeslagen

– secured communicatie met server (HTTPS / SSL)

– wij maken gebruik van Google Services voor de opslag en beveiliging van uw gegevens. De privacyvoorwaarden van Google zijn hierop van toepassing. De laatste privacybepalingen van Google voor Google partners vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

Statistieken

Wij houden statistieken bij, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Deze statistieken hebben betrekking op het gebruik van de app en het websiteverkeer.

Het ontvangen van e-mails en notificaties

Tot slot kunnen wij onder andere per e-mail contact met u opnemen. Zo sturen wij u een e-mail ter verificatie van uw e-mailadres en kunnen wij u e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de algemene voorwaarden of indien er belangrijke aanpassingen of werkzaamheden aan de app zullen plaatsvinden. Daarnaast kunnen wij u uitnodigen om vrijwillig en vrijblijvend aan onderzoeken mee te werken en kunnen wij periodiek een voor u relevant overzicht van gegevens uit de app mailen.

Inzage en correctie van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u registreren en verwerken. U heeft het recht om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij kunnen u in dat geval vragen u adequaat te identificeren. Onze contactgegevens zijn onderaan deze privacyverklaring opgenomen.

Wijziging van de privacy verklaring

Bribber behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. In de app zal steeds de meeste recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zullen wij u per e-mail informeren. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2016.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande adresgegevens:

weMaron B.V. inzake Bribber app

Zonnebloemveld 3

6641 TA Beuningen

info@wemaron.nl